O Cyklu:
Esa-Pekka Salonen

Zobacz na jednej stronie Poprzednia strona Następna strona

Dyrygent i kompozytor Esa-Pekka Salonen jest Głównym Dyrygentem i Dyrektorem Artystycznym Philharmonia Orchestra w Londynie od 2008 a od roku 2003 także Dyrektorem Artystycznym Baltic Sea Festival. Po siedemnastu latach kierowania filharmonią w Los Angeles jako Dyrektor Muzyczny, od 2009 r. posiada również tytuł Dyrygenta Laureata Filharmonii w Los Angeles.

Stanowisko Dyrektora Artystycznego i Głównego Dyrygenta jest zwieńczeniem ponad dwudziestopięcioletniej współpracy Salonena z Philharmonia Orchestra. Londyński debiut dyrygencki Salonena, w wieku 25 lat, miał miejsce właśnie z Philharmonia Orchestra, we wrześniu 1983 roku. Zatrudniono go w ostatniej chwili, by poprowadził legendarne już wykonanie Trzeciej Symfonii Mahlera. Przyjął posadę Principal Guest Conductor [Głównego Dyrygenta - Gościa] Philharmonii, którą piastował od 1985 do 1994, po czym już na stałe podjął się prowadzenia Orkiestry. Wiele z najbardziej ambitnych projektów Philharmonii z tamtego okresu, m. in. Clocks and Clouds (Ligeti, 1996) czy Related Rocks (Magnus Lindberg, 2001-2), zostało zrealizowanych pod jego kierownictwem artystycznym.

W 2008 roku, w swoim pierwszym sezonie jako dyrygent, opracował i poprowadził projekt Miasto marzeń, dziewięciomiesięczny cykl przybliżający muzykę i kulturę Wiednia lat 1900 - 1935, z którym Philharmonia odwiedziła 18 miast Europy. W pracy z Philharmonią, a także w innych projektach, Esa-Pekka Salonen skupia się na współpracy na wielu polach sztuki, doskonałości artystycznej i szerokim dostępie do materiałów edukacyjnych, muzykę z przeszłości odkrywając na nowo dla współczesnego odbiorcy.

W sezonie 2011/12, kontynuował swą artystyczną odyseję z Philharmonią przygotowując wykonanie Zamku Księcia Sinobrodego Bartóka we współpracy z grupą artystów wideo Yeast Culture, w ramach cyklu Taniec piekielny: w świecie Béli Bartóka, rozpoczętego w styczniu 2011 r. Cykl 20 koncertów w 11 miastach Europy, będzie przybliżał życie, inspiracje i muzykę Béli Bartóka.

Również w tym sezonie, na dorocznym Baltic Sea Festival, gdzie zapraszane są najznakomitsze orkiestry, dyrygenci i soliści by promować świadomość ekologiczną wśród obywateli krajów Morza Bałtyckiego, Esa-Pekka Salonen odda hołd bogatej artystycznej spuściźnie Skandynawii zapraszając do współpracy najznamienitsze instytucje kultury w regionie. Od początku istnienia festiwalu uczestniczą w nim m. in. Orkiestra Symfoniczna Radia Fińskiego (gdzie Salonen zadebiutował jako dyrygent w 1979 r.), Filharmonia Helsińska, Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego (której był dyrygentem w 1985 - 1995) oraz Festiwal Helsiński (którego był dyrektorem artystycznym w latach 1995 - 1996).

Zobacz na jednej stronie Poprzednia strona Następna strona

Biogramy artystów

Konsultanci

Steven Stucky